Różnice WDB per capita
-
Rok:
Region:
Rodzaj:
Dekompozycja różnic WDB per capita Poddekompozycja różnic w wydajności pracy Poddekompozycja różnic w udziale pracujących w aktywnych zawodowo Poddekompozycja różnic we współczynniku aktywności zawodowej
Region Rok WDB per capita (%) WDB na 1 pracującego (%) Współczynnik dojazdów netto (%) Udział pracujących wśród aktwnych zawodowo (%) Współczynnik aktywności zawodowej (%) Wskaźnik różnicy w metodologii BAEL/demo (%) Wskaźnik struktury wiekowej (%) Interakcje (%) Specjalizacja sektorowa (%) Różnice w rozwoju infrastruktury i technologii (%) Profil wykształcenia (%) Różnice w efektywności rynku pracy (%) Profil struktury wiekowej (%) Poziom uczestnictwa w rynku pracy (%)
Rolnictwo - A Przemysł pozostały - B, D, E Przetwórstwo przemysłowe - C Budownictwo - F Usługi - G, H, I, J Usługi - K, L Usługi - M, N, O, P, Q, R Rolnictwo - A Przemysł pozostały - B, D, E Przetwórstwo przemysłowe - C Budownictwo - F Usługi - G, H, I, J Usługi - K, L Usługi - M, N, O, P, Q, R wyższe policealne oraz średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne, podstawowe i niższe wyższe policealne oraz średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne, podstawowe i niższe 15-29 30-39 40-49 50 i więcej 15-29 30-39 40-49 50 i więcej