Wzrost PKB per capita
Różnice WDB per capita
Zmiany różnic WDB per capita
Rok:
Województwo:
Województwo Rok Dekompozycja różnic WDB per capita Dekompozycja zmian różnic WDB per capita Dekompozycja wzrostu PKB per capita
WDB per capita (%) WDB na 1 pracującego (%) Współczynnik dojazdów netto (%) Udział pracujących wśród aktwnych zawodowo (%) Współczynnik aktywności zawodowej (%) Wskaźnik różnicy w metodologii BAEL/demo (%) Wskaźnik struktury wiekowej (%) Interakcje (%) WDB per capita (pkt. proc.) WDB na 1 pracującego (pkt. proc.) Współczynnik dojazdów netto (pkt. proc.) Udział pracujących wśród aktwnych zawodowo (pkt. proc.) Współczynnik aktywności zawodowej (pkt. proc.) Wskaźnik różnicy w metodologii BAEL/demo (pkt. proc.) Wskaźnik struktury wiekowej (pkt. proc.) Interakcje (pkt. proc.) PKB per capita (%) PKB na 1 pracującego (%) Współczynnik dojazdów netto (%) Udział pracujących wśród aktwnych zawodowo (%) Współczynnik aktywności zawodowej (%) Wskaźnik struktury wiekowej (%) Wskaźnik różnicy w metodologii BAEL/demo (%)