Metody dekompozycji zostały zastosowane do badania zróżnicowania: