Wzrost PKB per capita
Rok:
Województwo:
Dekompozycja wzrostu PKB per capita
Województwo Rok PKB per capita (%) PKB na 1 pracującego (%) Współczynnik dojazdów netto (%) Udział pracujących wśród aktwnych zawodowo (%) Współczynnik aktywności zawodowej (%) Wskaźnik struktury wiekowej (%) Wskaźnik różnicy w metodologii BAEL/demo (%)