Zmiany różnic WDB per capita
-
Rok:
Województwo:
Rodzaj:
Dekompozycja zmian różnic WDB per capita Poddekompozycja zmian różnic w wydajności pracy Poddekompozycja zmian różnic w udziale pracujących w aktywnych zawodowo Poddekompozycja zmian różnic we współczynniku aktywności zawodowej
Województwo Rok WDB per capita (pkt. proc.) WDB na 1 pracującego (pkt. proc.) Współczynnik dojazdów netto (pkt. proc.) Udział pracujących wśród aktwnych zawodowo (pkt. proc.) Współczynnik aktywności zawodowej (pkt. proc.) Wskaźnik różnicy w metodologii BAEL/demo (pkt. proc.) Wskaźnik struktury wiekowej (pkt. proc.) Interakcje (pkt. proc.) Specjalizacja sektorowa (pkt. proc.) Różnice w rozwoju infrastruktury i technologii (pkt. proc.) Profil wykształcenia (pkt. proc.) Różnice w efektywności rynku pracy (pkt. proc.) Profil struktury wiekowej (pkt. proc.) Poziom uczestnictwa w rynku pracy (pkt. proc.)
Rolnictwo - A Przemysł pozostały - B, D, E Przetwórstwo przemysłowe - C Budownictwo - F Usługi - G, H, I, J Usługi - K, L Usługi - M, N, O, P, Q, R Rolnictwo - A Przemysł pozostały - B, D, E Przetwórstwo przemysłowe - C Budownictwo - F Usługi - G, H, I, J Usługi - K, L Usługi - M, N, O, P, Q, R wyższe policealne oraz średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne, podstawowe i niższe wyższe policealne oraz średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne, podstawowe i niższe 15-29 30-39 40-49 50 i więcej 15-29 30-39 40-49 50 i więcej